Privacyverklaring

Via de dienst Jeebo.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Revisit Media acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Revisit Media is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 april 2016.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Advertenties

Onze dienst kan advertenties van derden vertonen, die persoonsgegevens bijhouden om deze op maat te snijden.

Hierbij worden de volgende persoonsgegevens gebruikt:

  • - langs automatische weg verzamelde (vermoedelijke) interesses van u
  • - de paden waarlangs u door de dienst navigeert

Notice and Takedown

Tijdens het gebruik van Jeebo.nl bent u gebonden aan de wettelijke regels en de regels zoals opgesteld in de gebruiksvoorwaarden. Revisit Media slaat gegevens met betrekking tot de artikel en reacties op om adequaat te kunnen reageren op onwenselijk gedrag. De informatie bestaat uit het IP-adres en informatie die door de gebruiker zelf via de dienst beschikbaar stelt. Indien er melding wordt gemaakt houdt Revisit Media deze informatie beschikbaar voor de duur van 7 dagen. Het staat Revisit Media toe gebruikers de toegang tot de website te ontnemen indien de beschikbare informatie hier aanleiding toe geeft. Op deze manier probeert Revisit Media de dienst zo aantrekkelijk mogelijk te houden voor iedereen.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners leveren op maat gesneden advertenties op basis van uw persoonsgegevens. Deze partners kunnen uw gegevens voor eigen marketingdoeleinden gebruiken.

Deze partners zijn (mede) gevestigd buiten de EU. Zij zijn echter safe harbour gecertificeerd.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij houden statistieken bij op onze website.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.